Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Bắc - CN

Giải 7Giải DB
Chủ Nhật
12/01/2020
65,53,24,0890888
Chủ Nhật
05/01/2020
82,47,43,0045772
Chủ Nhật
29/12/2019
55,52,51,8531770
Chủ Nhật
22/12/2019
12,53,80,1343224
Chủ Nhật
15/12/2019
06,53,97,2520880
Chủ Nhật
08/12/2019
12,77,42,9670884
Chủ Nhật
01/12/2019
18,69,90,6157118
Chủ Nhật
24/11/2019
36,91,55,7731774
Chủ Nhật
17/11/2019
07,71,02,0125000
Chủ Nhật
10/11/2019
70,55,57,3323331
Chủ Nhật
03/11/2019
11,17,20,9040991
Chủ Nhật
27/10/2019
26,02,28,4924111
Chủ Nhật
20/10/2019
86,47,17,0023774