Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - CN

Chủ Nhật
12/01/2020
Đà Lạt
97 - 59
Kiên Giang
83 - 95
Tiền Giang
39 - 32
Chủ Nhật
05/01/2020
Đà Lạt
20 - 73
Kiên Giang
67 - 17
Tiền Giang
14 - 55
Chủ Nhật
29/12/2019
Đà Lạt
43 - 03
Kiên Giang
50 - 84
Tiền Giang
62 - 70
Chủ Nhật
22/12/2019
Đà Lạt
19 - 52
Kiên Giang
14 - 97
Tiền Giang
87 - 84
Chủ Nhật
15/12/2019
Đà Lạt
20 - 75
Kiên Giang
12 - 30
Tiền Giang
88 - 78
Chủ Nhật
08/12/2019
Đà Lạt
70 - 71
Kiên Giang
41 - 83
Tiền Giang
83 - 47
Chủ Nhật
01/12/2019
Đà Lạt
46 - 92
Kiên Giang
21 - 63
Tiền Giang
25 - 10
Chủ Nhật
24/11/2019
Đà Lạt
66 - 78
Kiên Giang
59 - 02
Tiền Giang
37 - 24
Chủ Nhật
17/11/2019
Đà Lạt
99 - 54
Kiên Giang
49 - 88
Tiền Giang
58 - 96
Chủ Nhật
10/11/2019
Đà Lạt
18 - 17
Kiên Giang
67 - 41
Tiền Giang
16 - 74
Chủ Nhật
03/11/2019
Đà Lạt
78 - 71
Kiên Giang
05 - 63
Tiền Giang
96 - 98
Chủ Nhật
27/10/2019
Đà Lạt
77 - 72
Kiên Giang
37 - 54
Tiền Giang
87 - 83
Chủ Nhật
20/10/2019
Đà Lạt
21 - 24
Kiên Giang
82 - 60
Tiền Giang
64 - 87