Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T3

Thứ 3
14/01/2020
Bạc Liêu
72 - 51
Vũng Tàu
56 - 08
Bến Tre
31 - 01
Thứ 3
07/01/2020
Bạc Liêu
57 - 70
Vũng Tàu
03 - 45
Bến Tre
87 - 90
Thứ 3
31/12/2019
Bạc Liêu
93 - 08
Vũng Tàu
95 - 84
Bến Tre
02 - 19
Thứ 3
24/12/2019
Bạc Liêu
32 - 89
Vũng Tàu
81 - 26
Bến Tre
74 - 39
Thứ 3
17/12/2019
Bạc Liêu
41 - 11
Vũng Tàu
42 - 20
Bến Tre
48 - 89
Thứ 3
10/12/2019
Bạc Liêu
65 - 03
Vũng Tàu
96 - 56
Bến Tre
79 - 24
Thứ 3
03/12/2019
Bạc Liêu
44 - 41
Vũng Tàu
87 - 93
Bến Tre
37 - 96
Thứ 3
26/11/2019
Bạc Liêu
66 - 30
Vũng Tàu
24 - 00
Bến Tre
15 - 17
Thứ 3
19/11/2019
Bạc Liêu
80 - 22
Vũng Tàu
83 - 38
Bến Tre
29 - 52
Thứ 3
12/11/2019
Bạc Liêu
26 - 88
Vũng Tàu
00 - 62
Bến Tre
89 - 85
Thứ 3
05/11/2019
Bạc Liêu
80 - 44
Vũng Tàu
63 - 22
Bến Tre
24 - 11
Thứ 3
29/10/2019
Bạc Liêu
85 - 45
Vũng Tàu
73 - 49
Bến Tre
50 - 74
Thứ 3
22/10/2019
Bạc Liêu
62 - 70
Vũng Tàu
65 - 80
Bến Tre
49 - 09