Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T2

Thứ 2
13/01/2020
Cà Mau
22 - 06
Đồng Tháp
99 - 68
TP.HCM
88 - 66
Thứ 2
06/01/2020
Cà Mau
90 - 61
Đồng Tháp
51 - 67
TP.HCM
14 - 47
Thứ 2
30/12/2019
Cà Mau
93 - 40
Đồng Tháp
31 - 29
TP.HCM
21 - 09
Thứ 2
23/12/2019
Cà Mau
32 - 02
Đồng Tháp
02 - 30
TP.HCM
54 - 27
Thứ 2
16/12/2019
Cà Mau
43 - 33
Đồng Tháp
50 - 08
TP.HCM
48 - 06
Thứ 2
09/12/2019
Cà Mau
86 - 37
Đồng Tháp
36 - 60
TP.HCM
18 - 47
Thứ 2
02/12/2019
Cà Mau
67 - 08
Đồng Tháp
85 - 61
TP.HCM
19 - 78
Thứ 2
25/11/2019
Cà Mau
29 - 00
Đồng Tháp
21 - 50
TP.HCM
08 - 73
Thứ 2
18/11/2019
Cà Mau
63 - 22
Đồng Tháp
22 - 79
TP.HCM
38 - 28
Thứ 2
11/11/2019
Cà Mau
71 - 27
Đồng Tháp
99 - 30
TP.HCM
72 - 20
Thứ 2
04/11/2019
Cà Mau
56 - 82
Đồng Tháp
47 - 67
TP.HCM
56 - 38
Thứ 2
28/10/2019
Cà Mau
09 - 46
Đồng Tháp
39 - 04
TP.HCM
55 - 17
Thứ 2
21/10/2019
Cà Mau
90 - 61
Đồng Tháp
04 - 79
TP.HCM
35 - 57