Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T5

Thứ 5
16/01/2020
Bình Thuận
51 - 39
An Giang
01 - 48
Tây Ninh
15 - 48
Thứ 5
09/01/2020
Bình Thuận
89 - 92
An Giang
56 - 09
Tây Ninh
38 - 70
Thứ 5
02/01/2020
Bình Thuận
69 - 80
An Giang
91 - 00
Tây Ninh
70 - 75
Thứ 5
26/12/2019
Bình Thuận
01 - 93
An Giang
88 - 91
Tây Ninh
70 - 42
Thứ 5
19/12/2019
Bình Thuận
28 - 81
An Giang
89 - 32
Tây Ninh
35 - 16
Thứ 5
12/12/2019
Bình Thuận
26 - 75
An Giang
11 - 17
Tây Ninh
92 - 59
Thứ 5
05/12/2019
Bình Thuận
91 - 38
An Giang
62 - 20
Tây Ninh
72 - 09
Thứ 5
28/11/2019
Bình Thuận
48 - 88
An Giang
30 - 46
Tây Ninh
74 - 82
Thứ 5
21/11/2019
Bình Thuận
24 - 38
An Giang
49 - 54
Tây Ninh
64 - 92
Thứ 5
14/11/2019
Bình Thuận
12 - 75
An Giang
07 - 77
Tây Ninh
41 - 31
Thứ 5
07/11/2019
Bình Thuận
25 - 33
An Giang
32 - 01
Tây Ninh
62 - 01
Thứ 5
31/10/2019
Bình Thuận
31 - 07
An Giang
49 - 64
Tây Ninh
80 - 27
Thứ 5
24/10/2019
Bình Thuận
43 - 25
An Giang
84 - 09
Tây Ninh
92 - 08