Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T6

Thứ 6
17/01/2020
Trà Vinh
60 - 06
Bình Dương
95 - 66
Vĩnh Long
24 - 56
Thứ 6
10/01/2020
Trà Vinh
47 - 73
Bình Dương
83 - 40
Vĩnh Long
85 - 35
Thứ 6
03/01/2020
Trà Vinh
68 - 16
Bình Dương
91 - 07
Vĩnh Long
03 - 97
Thứ 6
27/12/2019
Trà Vinh
14 - 58
Bình Dương
72 - 40
Vĩnh Long
78 - 07
Thứ 6
20/12/2019
Trà Vinh
46 - 21
Bình Dương
79 - 51
Vĩnh Long
03 - 23
Thứ 6
13/12/2019
Trà Vinh
01 - 53
Bình Dương
66 - 19
Vĩnh Long
23 - 13
Thứ 6
06/12/2019
Trà Vinh
05 - 51
Bình Dương
79 - 34
Vĩnh Long
28 - 14
Thứ 6
29/11/2019
Trà Vinh
60 - 70
Bình Dương
29 - 56
Vĩnh Long
50 - 38
Thứ 6
22/11/2019
Trà Vinh
17 - 36
Bình Dương
93 - 65
Vĩnh Long
05 - 30
Thứ 6
15/11/2019
Trà Vinh
72 - 18
Bình Dương
00 - 37
Vĩnh Long
95 - 43
Thứ 6
08/11/2019
Trà Vinh
56 - 23
Bình Dương
82 - 16
Vĩnh Long
96 - 20
Thứ 6
01/11/2019
Trà Vinh
78 - 20
Bình Dương
15 - 93
Vĩnh Long
39 - 78
Thứ 6
25/10/2019
Trà Vinh
49 - 27
Bình Dương
07 - 45
Vĩnh Long
15 - 79
Thứ 6
18/10/2019
Trà Vinh
06 - 28
Bình Dương
95 - 39
Vĩnh Long
82 - 00