Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Nam - T4

Thứ 4
15/01/2020
Sóc Trăng
65 - 71
Cần Thơ
06 - 41
Đồng Nai
93 - 70
Thứ 4
08/01/2020
Sóc Trăng
82 - 09
Cần Thơ
72 - 67
Đồng Nai
65 - 02
Thứ 4
01/01/2020
Sóc Trăng
85 - 75
Cần Thơ
67 - 44
Đồng Nai
07 - 74
Thứ 4
25/12/2019
Sóc Trăng
74 - 05
Cần Thơ
77 - 81
Đồng Nai
79 - 97
Thứ 4
18/12/2019
Sóc Trăng
73 - 73
Cần Thơ
71 - 35
Đồng Nai
90 - 96
Thứ 4
11/12/2019
Sóc Trăng
59 - 71
Cần Thơ
93 - 14
Đồng Nai
40 - 51
Thứ 4
04/12/2019
Sóc Trăng
02 - 02
Cần Thơ
51 - 57
Đồng Nai
84 - 39
Thứ 4
27/11/2019
Sóc Trăng
03 - 21
Cần Thơ
03 - 69
Đồng Nai
02 - 86
Thứ 4
20/11/2019
Sóc Trăng
99 - 49
Cần Thơ
07 - 93
Đồng Nai
57 - 37
Thứ 4
13/11/2019
Sóc Trăng
55 - 89
Cần Thơ
36 - 36
Đồng Nai
24 - 49
Thứ 4
06/11/2019
Sóc Trăng
60 - 88
Cần Thơ
35 - 39
Đồng Nai
12 - 12
Thứ 4
30/10/2019
Sóc Trăng
55 - 35
Cần Thơ
61 - 17
Đồng Nai
07 - 92
Thứ 4
23/10/2019
Sóc Trăng
23 - 59
Cần Thơ
69 - 61
Đồng Nai
56 - 74
Thứ 4
16/10/2019
Sóc Trăng
78 - 77
Cần Thơ
57 - 91
Đồng Nai
88 - 90