Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - CN

Chủ Nhật
12/01/2020
Kon Tum
73 - 76
Khánh Hòa
65 - 57
Chủ Nhật
05/01/2020
Kon Tum
19 - 35
Khánh Hòa
30 - 14
Chủ Nhật
29/12/2019
Kon Tum
20 - 04
Khánh Hòa
09 - 48
Chủ Nhật
22/12/2019
Kon Tum
33 - 46
Khánh Hòa
02 - 13
Chủ Nhật
15/12/2019
Kon Tum
47 - 82
Khánh Hòa
33 - 72
Chủ Nhật
08/12/2019
Kon Tum
04 - 12
Khánh Hòa
53 - 77
Chủ Nhật
01/12/2019
Kon Tum
96 - 86
Khánh Hòa
04 - 66
Chủ Nhật
24/11/2019
Kon Tum
05 - 57
Khánh Hòa
20 - 11
Chủ Nhật
17/11/2019
Kon Tum
69 - 09
Khánh Hòa
52 - 48
Chủ Nhật
10/11/2019
Kon Tum
03 - 34
Khánh Hòa
98 - 08
Chủ Nhật
03/11/2019
Kon Tum
08 - 18
Khánh Hòa
65 - 60
Chủ Nhật
27/10/2019
Kon Tum
08 - 46
Khánh Hòa
77 - 49
Chủ Nhật
20/10/2019
Kon Tum
75 - 04
Khánh Hòa
81 - 54