Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T7

Thứ 7
18/01/2020
Quảng Ngãi
88 - 84
Đắk Nông
20 - 93
Đà Nẵng
89 - 66
Thứ 7
11/01/2020
Quảng Ngãi
32 - 83
Đắk Nông
64 - 32
Đà Nẵng
76 - 93
Thứ 7
04/01/2020
Quảng Ngãi
68 - 27
Đắk Nông
82 - 71
Đà Nẵng
04 - 36
Thứ 7
28/12/2019
Quảng Ngãi
22 - 59
Đắk Nông
24 - 30
Đà Nẵng
59 - 29
Thứ 7
21/12/2019
Quảng Ngãi
61 - 09
Đắk Nông
32 - 04
Đà Nẵng
57 - 85
Thứ 7
14/12/2019
Quảng Ngãi
71 - 96
Đắk Nông
76 - 79
Đà Nẵng
98 - 22
Thứ 7
07/12/2019
Quảng Ngãi
66 - 16
Đắk Nông
16 - 97
Đà Nẵng
23 - 90
Thứ 7
30/11/2019
Quảng Ngãi
34 - 95
Đắk Nông
19 - 93
Đà Nẵng
84 - 56
Thứ 7
23/11/2019
Quảng Ngãi
53 - 12
Đắk Nông
89 - 75
Đà Nẵng
20 - 08
Thứ 7
16/11/2019
Quảng Ngãi
58 - 46
Đắk Nông
86 - 85
Đà Nẵng
00 - 51
Thứ 7
09/11/2019
Quảng Ngãi
92 - 20
Đắk Nông
58 - 78
Đà Nẵng
08 - 65
Thứ 7
02/11/2019
Quảng Ngãi
94 - 44
Đắk Nông
83 - 63
Đà Nẵng
58 - 31
Thứ 7
26/10/2019
Quảng Ngãi
95 - 03
Đắk Nông
13 - 75
Đà Nẵng
08 - 71
Thứ 7
19/10/2019
Quảng Ngãi
29 - 22
Đắk Nông
56 - 35
Đà Nẵng
27 - 61