Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T2

Thứ 2
13/01/2020
Phú Yên
48 - 49
Thừa Thiên Huế
03 - 49
Thứ 2
06/01/2020
Phú Yên
64 - 42
Thừa Thiên Huế
93 - 50
Thứ 2
30/12/2019
Phú Yên
74 - 35
Thừa Thiên Huế
01 - 19
Thứ 2
23/12/2019
Phú Yên
21 - 48
Thừa Thiên Huế
00 - 51
Thứ 2
16/12/2019
Phú Yên
33 - 94
Thừa Thiên Huế
89 - 82
Thứ 2
09/12/2019
Phú Yên
06 - 71
Thừa Thiên Huế
87 - 77
Thứ 2
02/12/2019
Phú Yên
79 - 51
Thừa Thiên Huế
29 - 25
Thứ 2
25/11/2019
Phú Yên
82 - 27
Thừa Thiên Huế
93 - 14
Thứ 2
18/11/2019
Phú Yên
53 - 14
Thừa Thiên Huế
27 - 63
Thứ 2
11/11/2019
Phú Yên
36 - 55
Thừa Thiên Huế
75 - 90
Thứ 2
04/11/2019
Phú Yên
11 - 72
Thừa Thiên Huế
09 - 15
Thứ 2
28/10/2019
Phú Yên
46 - 50
Thừa Thiên Huế
23 - 43
Thứ 2
21/10/2019
Phú Yên
85 - 15
Thừa Thiên Huế
65 - 43