Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T5

Thứ 5
16/01/2020
Quảng Bình
95 - 86
Quảng Trị
59 - 97
Bình Định
24 - 52
Thứ 5
09/01/2020
Quảng Bình
09 - 42
Quảng Trị
41 - 09
Bình Định
03 - 71
Thứ 5
02/01/2020
Quảng Bình
17 - 32
Quảng Trị
39 - 70
Bình Định
50 - 02
Thứ 5
26/12/2019
Quảng Bình
16 - 81
Quảng Trị
94 - 64
Bình Định
66 - 62
Thứ 5
19/12/2019
Quảng Bình
19 - 75
Quảng Trị
52 - 61
Bình Định
53 - 78
Thứ 5
12/12/2019
Quảng Bình
98 - 02
Quảng Trị
06 - 67
Bình Định
05 - 18
Thứ 5
05/12/2019
Quảng Bình
80 - 81
Quảng Trị
65 - 13
Bình Định
17 - 35
Thứ 5
28/11/2019
Quảng Bình
57 - 24
Quảng Trị
65 - 52
Bình Định
25 - 12
Thứ 5
21/11/2019
Quảng Bình
84 - 41
Quảng Trị
88 - 83
Bình Định
11 - 28
Thứ 5
14/11/2019
Quảng Bình
29 - 96
Quảng Trị
31 - 49
Bình Định
69 - 87
Thứ 5
07/11/2019
Quảng Bình
46 - 66
Quảng Trị
52 - 98
Bình Định
07 - 25
Thứ 5
31/10/2019
Quảng Bình
18 - 04
Quảng Trị
11 - 74
Bình Định
37 - 02
Thứ 5
24/10/2019
Quảng Bình
74 - 52
Quảng Trị
34 - 43
Bình Định
61 - 18