Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T6

Thứ 6
17/01/2020
Ninh Thuận
03 - 51
Gia Lai
83 - 30
Thứ 6
10/01/2020
Ninh Thuận
20 - 24
Gia Lai
95 - 20
Thứ 6
03/01/2020
Ninh Thuận
33 - 62
Gia Lai
08 - 38
Thứ 6
27/12/2019
Ninh Thuận
61 - 71
Gia Lai
73 - 71
Thứ 6
20/12/2019
Ninh Thuận
85 - 17
Gia Lai
15 - 39
Thứ 6
13/12/2019
Ninh Thuận
57 - 31
Gia Lai
47 - 48
Thứ 6
06/12/2019
Ninh Thuận
82 - 88
Gia Lai
52 - 03
Thứ 6
29/11/2019
Ninh Thuận
07 - 65
Gia Lai
92 - 16
Thứ 6
22/11/2019
Ninh Thuận
42 - 85
Gia Lai
73 - 27
Thứ 6
15/11/2019
Ninh Thuận
31 - 56
Gia Lai
39 - 33
Thứ 6
08/11/2019
Ninh Thuận
32 - 00
Gia Lai
47 - 90
Thứ 6
01/11/2019
Ninh Thuận
44 - 60
Gia Lai
65 - 36
Thứ 6
25/10/2019
Ninh Thuận
39 - 34
Gia Lai
52 - 90
Thứ 6
18/10/2019
Ninh Thuận
72 - 24
Gia Lai
78 - 23