Kết quả đầu đuôi xổ số Miền Trung - T4

Thứ 4
15/01/2020
Khánh Hòa
29 - 89
Đà Nẵng
37 - 36
Thứ 4
08/01/2020
Khánh Hòa
18 - 14
Đà Nẵng
72 - 69
Thứ 4
01/01/2020
Khánh Hòa
48 - 76
Đà Nẵng
60 - 15
Thứ 4
25/12/2019
Khánh Hòa
85 - 32
Đà Nẵng
88 - 73
Thứ 4
18/12/2019
Khánh Hòa
34 - 46
Đà Nẵng
85 - 20
Thứ 4
11/12/2019
Khánh Hòa
67 - 02
Đà Nẵng
04 - 20
Thứ 4
04/12/2019
Khánh Hòa
09 - 72
Đà Nẵng
62 - 35
Thứ 4
27/11/2019
Khánh Hòa
23 - 15
Đà Nẵng
23 - 20
Thứ 4
20/11/2019
Khánh Hòa
05 - 66
Đà Nẵng
37 - 84
Thứ 4
13/11/2019
Khánh Hòa
84 - 47
Đà Nẵng
87 - 58
Thứ 4
06/11/2019
Khánh Hòa
63 - 15
Đà Nẵng
06 - 13
Thứ 4
30/10/2019
Khánh Hòa
59 - 96
Đà Nẵng
56 - 13
Thứ 4
23/10/2019
Khánh Hòa
87 - 93
Đà Nẵng
51 - 49