Vietlott 4D MAX Thứ 3, 14/01/2020 18:05
A1188
B6116
C9803
D4930
E0376
G5227
Kỳ vé: #490
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6116 39
Giải nhì
6,500,000đ
52270376 24
Giải ba
3,000,000đ
118898034930 17
Giải KK 1
1,000,000đ
116 24
Giải KK 2
100,000đ
16 300
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 11/01/2020 18:05
A2515
B7042
C3164
D8363
E2588
G4494
Kỳ vé: #489
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
7042 6
Giải nhì
6,500,000đ
25153164 7
Giải ba
3,000,000đ
836325884494 18
Giải KK 1
1,000,000đ
42 21
Giải KK 2
100,000đ
42 348
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 09/01/2020 18:05
A2198
B1435
C7588
D6599
E2239
G5458
Kỳ vé: #488
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1435 0
Giải nhì
6,500,000đ
54582198 6
Giải ba
3,000,000đ
758865992239 17
Giải KK 1
1,000,000đ
435 32
Giải KK 2
100,000đ
35 329
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 07/01/2020 18:05
A4111
B6355
C2153
D2469
E2508
G1276
Kỳ vé: #487
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4111 2
Giải nhì
6,500,000đ
63552153 14
Giải ba
3,000,000đ
246925081276 30
Giải KK 1
1,000,000đ
111 85
Giải KK 2
100,000đ
11 577
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 04/01/2020 18:05
A7142
B8711
C4345
D4335
E0756
G7159
Kỳ vé: #486
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
756 4
Giải nhì
6,500,000đ
43457142 8
Giải ba
3,000,000đ
871143357159 14
Giải KK 1
1,000,000đ
756 31
Giải KK 2
100,000đ
56 363
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 02/01/2020 18:05
A8040
B5416
C6995
D1690
E2896
G8795
Kỳ vé: #485
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2896 3
Giải nhì
6,500,000đ
16905416 11
Giải ba
3,000,000đ
804069958795 15
Giải KK 1
1,000,000đ
896 21
Giải KK 2
100,000đ
96 310
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 31/12/2019 18:05
A8525
B0427
C2840
D3117
E6900
G0339
Kỳ vé: #484
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
339 37
Giải nhì
6,500,000đ
28403117 2
Giải ba
3,000,000đ
852504276900 7
Giải KK 1
1,000,000đ
339 77
Giải KK 2
100,000đ
39 620
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 28/12/2019 18:05
A6895
B2783
C2808
D1229
E8184
G2087
Kỳ vé: #483
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2808 3
Giải nhì
6,500,000đ
20876895 7
Giải ba
3,000,000đ
278312298184 7
Giải KK 1
1,000,000đ
808 36
Giải KK 2
100,000đ
8 381
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 26/12/2019 18:05
A2912
B4047
C9666
D3950
E2554
G0531
Kỳ vé: #482
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
9666 3
Giải nhì
6,500,000đ
39504047 3
Giải ba
3,000,000đ
291225540531 60
Giải KK 1
1,000,000đ
666 90
Giải KK 2
100,000đ
66 404
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 24/12/2019 18:05
A9527
B3179
C2984
D1680
E5956
G3688
Kỳ vé: #481
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5956 1
Giải nhì
6,500,000đ
29843179 5
Giải ba
3,000,000đ
952716803688 15
Giải KK 1
1,000,000đ
956 28
Giải KK 2
100,000đ
56 300
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 21/12/2019 18:05
A4297
B2935
C8026
D8483
E3504
G6006
Kỳ vé: #480
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6006 2
Giải nhì
6,500,000đ
29358026 13
Giải ba
3,000,000đ
429784833504 10
Giải KK 1
1,000,000đ
6 27
Giải KK 2
100,000đ
6 346
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 19/12/2019 18:05
A2450
B2102
C8129
D9550
E2146
G0643
Kỳ vé: #479
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
643 2
Giải nhì
6,500,000đ
95502450 12
Giải ba
3,000,000đ
210281292146 7
Giải KK 1
1,000,000đ
643 31
Giải KK 2
100,000đ
43 318
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 17/12/2019 18:05
A7508
B8307
C8054
D0625
E3413
G6481
Kỳ vé: #478
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3413 0
Giải nhì
6,500,000đ
06257508 2
Giải ba
3,000,000đ
830780546481 5
Giải KK 1
1,000,000đ
413 14
Giải KK 2
100,000đ
13 308
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 14/12/2019 18:05
A5406
B6066
C9194
D2802
E8582
G5808
Kỳ vé: #477
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2802 4
Giải nhì
6,500,000đ
54066066 17
Giải ba
3,000,000đ
919485825808 7
Giải KK 1
1,000,000đ
802 26
Giải KK 2
100,000đ
2 299