Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 17/01/2020 18:05
08 26 28 37 40 42
Kỳ vé: #546
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 23,200,768,000đ
Giải nhất o o o o o 24 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1044 300,000đ
Giải ba o o o 18296 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 15/01/2020 18:05
02 08 19 31 38 44
Kỳ vé: #545
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 21,510,758,000đ
Giải nhất o o o o o 29 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1037 300,000đ
Giải ba o o o 18007 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 12/01/2020 18:05
07 12 17 21 35 45
Kỳ vé: #544
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 19,872,112,500đ
Giải nhất o o o o o 27 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1334 300,000đ
Giải ba o o o 18655 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 10/01/2020 18:05
10 18 24 35 41 43
Kỳ vé: #543
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 18,509,904,500đ
Giải nhất o o o o o 23 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 909 300,000đ
Giải ba o o o 15362 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 08/01/2020 18:05
02 04 10 21 25 43
Kỳ vé: #542
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 17,008,985,000đ
Giải nhất o o o o o 23 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 926 300,000đ
Giải ba o o o 15206 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 05/01/2020 18:05
05 11 12 26 44 45
Kỳ vé: #541
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 15,550,849,500đ
Giải nhất o o o o o 41 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1287 300,000đ
Giải ba o o o 17774 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 03/01/2020 18:05
01 15 17 26 32 44
Kỳ vé: #540
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,655,615,000đ
Giải nhất o o o o o 19 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 767 300,000đ
Giải ba o o o 13611 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 01/01/2020 18:05
08 10 23 26 37 38
Kỳ vé: #539
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 13,312,067,500đ
Giải nhất o o o o o 19 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 829 300,000đ
Giải ba o o o 13625 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 29/12/2019 18:05
07 12 21 24 35 43
Kỳ vé: #538
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 57,045,118,500đ
Giải nhất o o o o o 48 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1540 300,000đ
Giải ba o o o 24319 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 27/12/2019 18:05
02 07 10 12 33 43
Kỳ vé: #537
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 52,865,508,000đ
Giải nhất o o o o o 26 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1252 300,000đ
Giải ba o o o 23318 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 25/12/2019 18:05
10 18 25 26 36 43
Kỳ vé: #536
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 48,452,999,500đ
Giải nhất o o o o o 29 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1250 300,000đ
Giải ba o o o 21772 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 22/12/2019 18:05
09 10 11 18 22 36
Kỳ vé: #535
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 44,243,846,500đ
Giải nhất o o o o o 22 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1352 300,000đ
Giải ba o o o 22246 30,000đ