Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 18/01/2020 18:05
13 18 19 23 32 43 11
Kỳ vé: #383
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 40,085,895,450đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,768,690,500đ
Giải nhất o o o o o 7 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 591 500,000đ
Giải ba o o o 12650 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 16/01/2020 18:05
10 11 26 33 44 46 55
Kỳ vé: #382
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 38,298,729,900đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,570,116,550đ
Giải nhất o o o o o 11 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 520 500,000đ
Giải ba o o o 11815 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 14/01/2020 18:05
03 04 17 39 50 51 53
Kỳ vé: #381
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 36,634,873,800đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,385,243,650đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 480 500,000đ
Giải ba o o o 11183 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 11/01/2020 18:05
08 11 17 19 25 47 53
Kỳ vé: #380
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 34,734,762,300đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,174,120,150đ
Giải nhất o o o o o 12 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 694 500,000đ
Giải ba o o o 12360 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 09/01/2020 18:05
17 20 21 29 52 54 51
Kỳ vé: #379
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 33,409,526,250đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,026,871,700đ
Giải nhất o o o o o 6 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 374 500,000đ
Giải ba o o o 8222 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 07/01/2020 18:05
08 11 16 22 42 54 13
Kỳ vé: #378
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 31,673,873,550đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,834,021,400đ
Giải nhất o o o o o 7 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 502 500,000đ
Giải ba o o o 11047 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 04/01/2020 18:05
04 14 26 42 44 55 48
Kỳ vé: #377
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 111,099,202,950đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,648,035,450đ
Giải nhất o o o o o 41 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1097 500,000đ
Giải ba o o o 21435 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 02/01/2020 18:05
12 14 26 29 33 40 50
Kỳ vé: #376
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 108,639,141,150đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,374,695,250đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 920 500,000đ
Giải ba o o o 19392 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 31/12/2019 18:05
02 22 26 28 44 55 27
Kỳ vé: #375
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 105,104,974,350đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,982,010,050đ
Giải nhất o o o o o 14 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 936 500,000đ
Giải ba o o o 21608 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 28/12/2019 18:05
10 17 26 28 29 32 21
Kỳ vé: #374
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 101,245,855,800đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,553,219,100đ
Giải nhất o o o o o 14 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 862 500,000đ
Giải ba o o o 19970 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 26/12/2019 18:05
05 06 12 18 23 54 26
Kỳ vé: #373
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 98,509,997,550đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,249,234,850đ
Giải nhất o o o o o 16 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1127 500,000đ
Giải ba o o o 21393 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 24/12/2019 18:05
03 16 30 34 50 55 48
Kỳ vé: #372
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 96,266,883,900đ
Jackpot 2 o o o o o | o 2 2,050,285,925đ
Giải nhất o o o o o 18 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 793 500,000đ
Giải ba o o o 17237 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 21/12/2019 18:05
05 08 20 34 37 42 51
Kỳ vé: #371
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 93,381,149,550đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,779,934,700đ
Giải nhất o o o o o 16 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 742 500,000đ
Giải ba o o o 16526 50,000đ