KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 18/01/2020 (Nam Định)
G.ĐB 34706
Ký hiệu trúng ĐB: 12BT-9BT-5BT
G.1 91118
G.2 2983738146
G.3 010800808962709
140427725532218
G.4 79510481 47303337
G.5 987133459998
363508508174
G.6 849764801
G.7 89715948
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,3,506,9,15,4,355,1,0,9
5,8,7,0,718,80,464
42 3,371,4,1
 37,0,7,51,1,9,480,9,1,9
7,646,2,5,9,88,0,4,8,598
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 17/01/2020 (Hải Phòng)
G.ĐB 97571
Ký hiệu trúng ĐB: 4BU-6BU-16BU-11BU
G.1 47197
G.2 4764717744
G.3 475922652030084
798718171050342
G.4 97310247 25687406
G.5 017198498978
730254380464
G.6 646470572
G.7 74718428
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,1,706,2 5 
7,7,3,7,71 0,468,4
9,4,0,720,89,4,471,1,1,8,0,2,4,1
 31,86,7,3,284,4
4,8,6,7,847,4,2,7,9,6497,2
KQXS Miền Bắc - Thứ 5, 16/01/2020 (Hà Nội)
G.ĐB 72782
Ký hiệu trúng ĐB: 10BV-12BV-14BV
G.1 22594
G.2 3947047122
G.3 933385815078231
166443628168512
G.4 51605620 15923662
G.5 459165320312
989924371629
G.6 189483518
G.7 93716419
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,5,6,20  5 
3,8,9,712,2,8,9 60,2,4
8,2,1,9,6,3,122,0,9370,1
8,938,1,2,73,182,1,9,3
9,4,6449,2,8,194,2,1,9,3
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 15/01/2020 (Bắc Ninh)
G.ĐB 26710
Ký hiệu trúng ĐB: 4BX-3BX-11BX
G.1 35188
G.2 2558188005
G.3 699778541361620
048740902100033
G.4 87919127 87706440
G.5 212633620322
138142946889
G.6 151333401
G.7 54248433
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,2,7,405,1 51,4
8,2,9,8,5,010,3262
6,220,1,7,6,2,47,277,4,0
1,3,3,333,3,3888,1,1,9,4
7,9,5,2,84 891,4
KQXS Miền Bắc - Thứ 3, 14/01/2020 (Quảng Ninh)
G.ĐB 32164
Ký hiệu trúng ĐB: 15BY-2BY-6BY
G.1 40635
G.2 3707615567
G.3 926913328174665
395269229683870
G.4 19908996 74690883
G.5 965883179144
811104885748
G.6 702712628
G.7 12180797
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,902,73,658
9,8,117,1,2,2,87,2,9,964,7,5,9
0,1,126,86,1,0,976,0
8355,8,4,2,181,3,8
6,444,8691,6,0,6,7
KQXS Miền Bắc - Thứ 2, 13/01/2020 (Hà Nội)
G.ĐB 41244
Ký hiệu trúng ĐB: 12BZ-15BZ-9BZ
G.1 61359
G.2 0200472103
G.3 384141415627571
650928874928307
G.4 96157828 44643784
G.5 165701741906
104262679037
G.6 807043637
G.7 11514620
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
204,3,7,6,7159,6,7,1
7,1,514,5,15,0,464,7
9,428,00,5,6,3,0,371,4
0,437,7284
4,0,1,6,8,744,9,2,3,65,492

Xổ số miền Bắc - XSMB:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng XSMB :

Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình


Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ