Giải ĐB 084653
Giải nhất 17468
Giải nhì 40043
Giải ba 4896851661
Giải tư 45358498643473266669 267829459807560
Giải năm 6555
Giải sáu 220801453828
Giải bảy 894
Giải tám 59
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6084,559,5,8,3
61  64,9,0,8,1,8
3,828 7 
4,5320,2,5,9,6,682
9,645,35,694,8
Giải ĐB 695662
Giải nhất 39292
Giải nhì 00585
Giải ba 6981662962
Giải tư 92357784999528056705 312586098790686
Giải năm 9441
Giải sáu 314420118465
Giải bảy 748
Giải tám 88
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8056,0,857,8
1,411,68,165,2,2
6,9,62 5,87 
 3 8,4,588,0,7,6,5
448,4,1999,2
Giải ĐB 982705
Giải nhất 41714
Giải nhì 80839
Giải ba 9196815748
Giải tư 21724518504139299727 508746672638113
Giải năm 6505
Giải sáu 903819391609
Giải bảy 740
Giải tám 84
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,509,5,50,05 
 13,4268
924,7,6274
138,9,93,6,484
8,2,7,140,83,0,392
Giải ĐB 418470
Giải nhất 83056
Giải nhì 06177
Giải ba 4369425686
Giải tư 44172518631039063423 983576471132659
Giải năm 2209
Giải sáu 756107151460
Giải bảy 738
Giải tám 14
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,9,709157,9,6
6,114,5,18,561,0,3
7235,772,7,0
6,238386
1,94 0,590,4
Giải ĐB 830331
Giải nhất 22175
Giải nhì 00454
Giải ba 2834188788
Giải tư 53970017569244012645 438362384553258
Giải năm 1835
Giải sáu 445096002537
Giải bảy 626
Giải tám 10
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,5,0,7,40 3,4,4,750,6,8,4
4,31 2,5,36 
 26370,5
 37,5,6,15,888
540,5,5,1 9 
Giải ĐB 654092
Giải nhất 04240
Giải nhì 94698
Giải ba 1919596437
Giải tư 43776971144321567286 378853708492841
Giải năm 9600
Giải sáu 678434116825
Giải bảy 102
Giải tám 21
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,402,02,1,8,95 
2,1,411,4,57,86 
0,921,5376
 37984,6,5,4
8,1,841,0 95,8,2