Giải ĐB 694086
Giải nhất 08666
Giải nhì 35296
Giải ba 1979301574
Giải tư 29030379939762056554 890485142698192
Giải năm 8196
Giải sáu 270373599078
Giải bảy 868
Giải tám 56
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,203 56,9,4
 1 5,9,2,9,6,868,6
920,6 78,4
0,9,93 6,7,486
5,748596,3,2,3,6
Giải ĐB 873455
Giải nhất 29378
Giải nhì 60655
Giải ba 4511827810
Giải tư 81681600567212542185 645835192406491
Giải năm 3980
Giải sáu 053066916878
Giải bảy 070
Giải tám 03
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,3,8,1032,8,5,556,5,5
9,8,918,056 
 25,4 70,8,8
0,83 7,1,780,1,5,3
24  91,1
Giải ĐB 545846
Giải nhất 44254
Giải nhì 98790
Giải ba 1677182916
Giải tư 61697954115352235011 829985931860590
Giải năm 6621
Giải sáu 197100273908
Giải bảy 365
Giải tám 95
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,9089,654
7,2,1,1,711,1,8,61,465
227,1,22,971,1
 3 0,9,18 
546 95,7,8,0,0
Giải ĐB 377268
Giải nhất 32622
Giải nhì 71518
Giải ba 0513225217
Giải tư 51447033420297981745 821998582259468
Giải năm 5327
Giải sáu 831791589625
Giải bảy 691
Giải tám 81
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 2,458
8,917,7,8 68,8
4,2,3,225,7,2,21,2,4,179
 325,6,1,681
 47,2,57,991,9
Giải ĐB 252208
Giải nhất 54423
Giải nhì 05886
Giải ba 2826931435
Giải tư 61748571646844663957 020476665439104
Giải năm 5260
Giải sáu 945840820018
Giải bảy 210
Giải tám 42
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,604,8358,7,4
 10,84,860,4,9
4,8235,47 
2355,1,4,082,6
6,5,042,8,6,769 
Giải ĐB 592563
Giải nhất 08720
Giải nhì 66045
Giải ba 4310383943
Giải tư 61477472897682268623 090202434083792
Giải năm 8074
Giải sáu 886831590773
Giải bảy 109
Giải tám 96
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,4,209,3459
 1 968,3
2,922,3,0,0773,4,7
7,2,0,4,63 689
740,3,50,5,896,2