Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Hàng chục Số Hàng đơn vị
35 lần - 12.2%
031 lần - 10.8%
31 lần - 10.8%
127 lần - 9.4%
22 lần - 7.6%
218 lần - 6.3%
19 lần - 6.6%
324 lần - 8.3%
26 lần - 9%
432 lần - 11.1%
30 lần - 10.4%
531 lần - 10.8%
39 lần - 13.5%
636 lần - 12.5%
30 lần - 10.4%
722 lần - 7.6%
27 lần - 9.4%
833 lần - 11.5%
29 lần - 10.1%
934 lần - 11.8%