Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Hàng chục Số Hàng đơn vị
16 lần - 7.4%
017 lần - 7.9%
26 lần - 12%
122 lần - 10.2%
16 lần - 7.4%
220 lần - 9.3%
21 lần - 9.7%
317 lần - 7.9%
31 lần - 14.4%
426 lần - 12%
20 lần - 9.3%
529 lần - 13.4%
23 lần - 10.6%
623 lần - 10.6%
16 lần - 7.4%
720 lần - 9.3%
17 lần - 7.9%
824 lần - 11.1%
30 lần - 13.9%
918 lần - 8.3%