Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bến Tre
Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 lần - 7.8%
07 lần - 7.8%
10 lần - 11.1%
19 lần - 10%
9 lần - 10%
28 lần - 8.9%
12 lần - 13.3%
39 lần - 10%
9 lần - 10%
47 lần - 7.8%
7 lần - 7.8%
510 lần - 11.1%
7 lần - 7.8%
616 lần - 17.8%
12 lần - 13.3%
78 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
88 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
98 lần - 8.9%