Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Lắk
Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 lần - 6.7%
08 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
17 lần - 7.8%
6 lần - 6.7%
26 lần - 6.7%
12 lần - 13.3%
39 lần - 10%
12 lần - 13.3%
413 lần - 14.4%
11 lần - 12.2%
57 lần - 7.8%
12 lần - 13.3%
613 lần - 14.4%
7 lần - 7.8%
710 lần - 11.1%
9 lần - 10%
86 lần - 6.7%
9 lần - 10%
911 lần - 12.2%