Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Số Tần suất
001 lần - 0.5%
011 lần - 0.5%
021 lần - 0.5%
033 lần - 1.4%
042 lần - 0.9%
053 lần - 1.4%
062 lần - 0.9%
081 lần - 0.5%
092 lần - 0.9%
114 lần - 1.9%
122 lần - 0.9%
131 lần - 0.5%
144 lần - 1.9%
154 lần - 1.9%
162 lần - 0.9%
173 lần - 1.4%
182 lần - 0.9%
194 lần - 1.9%
202 lần - 0.9%
231 lần - 0.5%
243 lần - 1.4%
252 lần - 0.9%
263 lần - 1.4%
274 lần - 1.9%
291 lần - 0.5%
311 lần - 0.5%
322 lần - 0.9%
341 lần - 0.5%
352 lần - 0.9%
364 lần - 1.9%
376 lần - 2.8%
384 lần - 1.9%
391 lần - 0.5%
405 lần - 2.3%
414 lần - 1.9%
424 lần - 1.9%
431 lần - 0.5%
443 lần - 1.4%
454 lần - 1.9%
463 lần - 1.4%
471 lần - 0.5%
484 lần - 1.9%
492 lần - 0.9%
504 lần - 1.9%
512 lần - 0.9%
523 lần - 1.4%
532 lần - 0.9%
544 lần - 1.9%
581 lần - 0.5%
594 lần - 1.9%
601 lần - 0.5%
614 lần - 1.9%
624 lần - 1.9%
632 lần - 0.9%
643 lần - 1.4%
655 lần - 2.3%
661 lần - 0.5%
671 lần - 0.5%
682 lần - 0.9%
721 lần - 0.5%
732 lần - 0.9%
742 lần - 0.9%
754 lần - 1.9%
761 lần - 0.5%
772 lần - 0.9%
783 lần - 1.4%
791 lần - 0.5%
803 lần - 1.4%
811 lần - 0.5%
821 lần - 0.5%
832 lần - 0.9%
852 lần - 0.9%
861 lần - 0.5%
871 lần - 0.5%
885 lần - 2.3%
891 lần - 0.5%
901 lần - 0.5%
915 lần - 2.3%
922 lần - 0.9%
933 lần - 1.4%
944 lần - 1.9%
953 lần - 1.4%
966 lần - 2.8%
972 lần - 0.9%
982 lần - 0.9%
992 lần - 0.9%