Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bến Tre
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
112 lần - 2.2%
123 lần - 3.3%
162 lần - 2.2%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
233 lần - 3.3%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
292 lần - 2.2%
302 lần - 2.2%
312 lần - 2.2%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
362 lần - 2.2%
371 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
483 lần - 3.3%
492 lần - 2.2%
532 lần - 2.2%
542 lần - 2.2%
552 lần - 2.2%
571 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
681 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
742 lần - 2.2%
753 lần - 3.3%
765 lần - 5.6%
831 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
892 lần - 2.2%
902 lần - 2.2%
911 lần - 1.1%
923 lần - 3.3%
931 lần - 1.1%
963 lần - 3.3%
991 lần - 1.1%