Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Mega 6/45 gần nhất
Số Tần suất
012 lần - 2.2%
023 lần - 3.3%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
073 lần - 3.3%
084 lần - 4.4%
093 lần - 3.3%
106 lần - 6.7%
112 lần - 2.2%
125 lần - 5.6%
131 lần - 1.1%
152 lần - 2.2%
162 lần - 2.2%
172 lần - 2.2%
183 lần - 3.3%
192 lần - 2.2%
213 lần - 3.3%
223 lần - 3.3%
231 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
253 lần - 3.3%
265 lần - 5.6%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
353 lần - 3.3%
363 lần - 3.3%
372 lần - 2.2%
383 lần - 3.3%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
435 lần - 5.6%
443 lần - 3.3%
453 lần - 3.3%