Số kỳ:
   
Thống kê tần suất các số trong 15 kỳ Vietlott Power 6/55 gần nhất
Số Tần suất
021 lần - 1%
032 lần - 1.9%
043 lần - 2.9%
053 lần - 2.9%
061 lần - 1%
083 lần - 2.9%
102 lần - 1.9%
114 lần - 3.8%
122 lần - 1.9%
132 lần - 1.9%
143 lần - 2.9%
162 lần - 1.9%
174 lần - 3.8%
183 lần - 2.9%
193 lần - 2.9%
202 lần - 1.9%
212 lần - 1.9%
224 lần - 3.8%
232 lần - 1.9%
252 lần - 1.9%
266 lần - 5.7%
271 lần - 1%
283 lần - 2.9%
294 lần - 3.8%
301 lần - 1%
322 lần - 1.9%
332 lần - 1.9%
343 lần - 2.9%
372 lần - 1.9%
391 lần - 1%
401 lần - 1%
423 lần - 2.9%
432 lần - 1.9%
443 lần - 2.9%
461 lần - 1%
471 lần - 1%
482 lần - 1.9%
504 lần - 3.8%
513 lần - 2.9%
521 lần - 1%
532 lần - 1.9%
543 lần - 2.9%
554 lần - 3.8%